skip to Main Content

Del 2 – Fjällräven i ekosystemet

Fjällräven i ekosystemet – huvuddel med fokus på ekosystem och utrotningshotade arter.

Sammanlagt 13 aktiviteter ingår i huvuddelen. Klicka dig vidare in på varje aktivitet för en ingående beskrivning av den med inlärningsmål, förankring i läroplanen, bakgrund, inlärningsområde, behov av utrustning och tidsanvändning: vad, varför, var och hur. Beskrivningen av aktiviteten stöds med illustrationer, tabeller och videor som även kan skrivas ut från nätsidan.

10. Ekosystem och näringsväv

Vad är en näringsväv? Vem äter vem?

60 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi

Material

11. Visste du att…

Eleverna gör ”Visste du att” – lappar som hängs upp runt om på skolan eller läggs in på veckoplaneringen under året.

45 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

12. Vad äter fjällräven?

Eleverna lär sig mer om vad fjällräven äter och om bytesdjurens biologi.

45 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Matematik

Material

13. Gissa vem jag är? – leken

Eleverna lär om de vanligaste djurarterna på högfjället.

45–60 min

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

14. Naturväven

Att uppleva naturen och dess ekologiska sammanhang med våra sinnen.

60 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

15. Ekosystemlek

Eleverna ska lära sig vad ett ekosystem är och vilket nära beroende som finns mellan arterna för deras överlevnad.

20 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

16. Temperaturmätningar

Hur man mäter temperaturen analogt och digitalt. Jämföra data och sammanställa dem i tabell och stapeldiagram.

5 min varje dag vid skolstart + 45 min

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Matematik

Material

17. Snöprofil och snömätningar

Gräva en snöprofil och göra snömätningar i praktiken.

60 min

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Material

18. Snöskulpturer

Eleverna gör snöskulpturer av fjällräv och andra arter som hör till fjällrävens ekosystem.

60 min + 45 minuter inomhus

Förankring i läroplanen:

 • Matematik
 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

19. Fjällräv och rödräv

Eleverna lär genom lek hur rödräven konkurrerar ut fjällräven på fjället. Om fjällrävens tillgång på mat och de hot fjällräven lever med.

40–60 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

20. Hamstringsleken

Eleverna lär om hur och varför fjällräven hamstrar mat inför vintern.

cirka 30 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

21. Spår och spillning

Vilka djurspår hittar du nära skolan? Eleverna letar efter djurspår och spårtecken.

60 min

Förankring i läroplanen:

 • Biologi

Material

22. Fjällrävens byten

Eleverna lär mer om vad fjällräven äter och strategier för att fånga ett byte.

30–40 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Material

Back To Top