skip to Main Content

Liten räv i tuff miljö

Fjällräven är en charmerande tuffing på knappt 3-4 kilo. Den har korta ben, rundade små öron och en fenomenal vinterpäls. Detta unika hunddjur klarar Arktis extrema miljöer utan problem. Här i Skandinavien hittar vi fjällräven på högfjället.

Fjällräven är sannolikt en av fjällets mest kända invånare. Liten och nätt som den är studsar den fram på marken och kallas därför ibland för ”den harfotade räven”. Fjällräven finns i två olika färgvarianter, vit och blå. Den vita räven är helt vit vintertid men på sommaren får den en brun färg, med gula partier på undersidan av kroppen. Den blå räven har en brun sommarpäls och får en stålblå färg under vintern.

Även om fjällräven är något utav en allätare så föredrar den lämmel. Under så kallade ”lämmelår” finns det gott om mat. Då föds även många valpar. Föräldrarna hjälps åt med att både försvara revir och uppfostra ungar. Det är sannolikt ett krävande arbete. Under lämmelår kan det finnas upp till 16 ungar i en kull! Den stora familjen lever tillsammans i en utgrävd lya. Utanför tumlar valparna ofta runt i vild lek, ett av fjällets många vackra skådespel.

Många där, färre här

Det finns flera hundra tusen fjällrävar i världen. Men i Skandinavien finns bara några få kvar.

I mitten av 1800-talet började fjällrävarna minska i Skandinavien. Ett högt jakttryck gjorde att fjällrävstammen minskade mycket kraftigt. Trots tidiga insatser för att skydda och rädda fjällrävarna så fortsatte arten att minska. Förändringar i smågnagarnas dynamik och ökad utbredning av rödräv anses vara de främsta orsakerna till att fjällräven ännu inte har återhämtat sig. Rödrävar som letar sig upp på högfjället innebär ett stort hot för fjällrävarna. Rödrävar är dubbelt så stora, de konkurrerar om födan och biter ihjäl de mindre fjällrävarna.
Idag är fjällräven en akut hotad art i Skandinavien och helt beroende av stöd från oss människor för att överleva på sikt. Sverige och Norge har en gemensam fjällrävstam, men fjällrävarna är glest utspridda i små och ofta isolerade grupper och har svårt att komma i kontakt med varandra.
För att säkra fjällrävarnas framtid arbetar Felles Fjellrev på flera olika nivåer. Bland annat med stödutfodring, så att de inte svälter ihjäl. Isolerade grupper av fjällrävar ska knytas ihop så att djuren kan mötas och få ett genetiskt utbyte av varandra och antalet rödrävar på högfjället måste minimeras.

Back To Top