skip to Main Content

Del 3 – Klimat och anpassning

Sammanfattning med efterarbete och presentation av arbetet.

Sammanlagt 10 aktiviteter.
Tidsåtgång: cirka 8 timmar, utom- och inomhus

Klicka dig vidare in på varje aktivitet för en ingående beskrivning av den med inlärningsmål, förankring i läroplanen, bakgrund, inlärningsområde, behov av utrustning och tidsanvändning: vad, varför, var och hur. Beskrivningen av aktiviteten stöds med illustrationer, tabeller och videor som även kan skrivas ut från nätsidan.

23. Faktatext

Eleverna skriver en faktatext om fjällräven

90 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

24. Quiz

Vad har eleverna lärt sig? Testa med ett Fjällrävsquiz.

45 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Geografi
 • Svenska

Material

25. Elevquiz

Eleverna gör ett eget quiz med hjälp av Kahoot eller på papper.

45 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

26. Reflektion

Eleverna reflekterar över sina kunskaper. De får diskutera och argumentera för och emot en sak.

30–60 min

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

 27. Blädderbok

Visualisera fjällrävens kroppsbyggnad och de anpassningar som eleverna lärt om fjällräven.

40–60 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska
 • Bild

Material

28. Stapeldiagram

Eleverna lär om valpkullar och var i Sverige fjällrävslokalerna finns.

60–100 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Matematik
 • Samhällskunskap

Material

29. Sammanfattning

Klimatförändringar och mänsklig påverkan.

45–90 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

30. Presentation av fjällrävsprojektet

Eleverna gör en presentation av fjällrävsprojektet för en annan klass eller föräldrar

60 minuter eller mer

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Svenska

Material

31. 36-leken

En frågelek utomhus där eleverna får testa sina kunskaper om fjällräven.

45–60 minuter

Förankring i läroplanen:

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Idrott och hälsa

Material

32. Friluftsdag

Hel- eller halvdag med aktiviteter ur läromedlet.

4–8 timmar

Förankring i läroplanen:

 • Idrott och hälsa
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi

Material

Back To Top