skip to Main Content

Två projekt med samma mål – att rädda den hotade fjällräven

Fjällräven är en av våra mest hotade däggdjursarter. I två Interreg-projekt, Felles Fjellrev i södra delen av vår fjällkedja och Felles Fjellrev Nord i norr, arbetar vi nu för att på olika sätt rädda fjällräven. De båda projekten arbetar parallellt och i samarbete över riksgränsen mot vårt gemensamma mål – att populationen ska växa sig starkare och att fjällrävar ska sprida sig till de fjällområden där de en gång levde.

Projekten har möjliggjorts med stöd från EU-programmen Interreg Sverige-Norge respektive Interreg Nord.

Båda projekten pågår till och med år 2019 och insatserna för att rädda fjällräven består i korthet av:

  • att genom årliga inventeringar följa utvecklingen av antalet födda fjällrävskullar i hela vår gemensamma fjällkedja,
  • att stödutfodra fjällrävar i anslutning till deras lyor, för att förbättra överlevnaden under år med dålig tillgång på lämmel och andra smågnagare,
  • att begränsa antalet konkurrerande rödrävar i områden som är särskilt värdefulla för fjällräv,
  • att bedriva viss forskning som är av betydelse för framtida förvaltning av fjällräven i Skandinavien,
  • att producera och sprida informations- och utbildningsmaterial om fjällräven och dess roll som en del i fjällekologin,
  • att lyfta fram fjällrävsarbetet som exempel på ett givande gränsöverskridande förvaltningssamarbete.

Mörkbrunt – FF-syd
Ljusbrunt – FF-nord

Back To Top