skip to Main Content

Undervisningsupplägg om fjällräv

”Fjällräv i säcken” är ett ämnesöverskridande undervisningsupplägg för barn från första till fjärde klass som lär barnen om fjällekologi och hotade arter i naturen med hjälp av fjällräven.

Målet är att ge eleverna praktiska upplevelser och erfarenheter utomhus som de kan använda för att reflektera över hur våra handlingar påverkar naturen. Tanken med ”Fjällräv i säcken” är att eleverna själva ska kunna se sig som en del av naturen och samhället. Som detta undervisningsmaterial visar beror fjällrävens kritiska situation i hög grad på våra handlingar under de senaste 100 åren, och arten är därför en utmärkt symbol för hur vårt beteende och våra val i vardagen kan ha direkt påverkan på naturen. På så sätt är fjällräven också en budbärare som visar hur en bärkraftig användning av naturen kan bidra till en frisk fjällmiljö i framtiden.

Back To Top