skip to Main Content

Fjällräv i ryggan
– ett inspirerande lärmaterial

”Fjällräv i ryggan” är ett ämnesövergripande läromedel för elever i klass 1–4. Eleverna lär om fjällets ekologi och hotade arter i naturen, med hjälp av fjällräven. Samtliga aktiviteter är förankrade i svensk läroplan Lgr 11. Kunskapsmål, ämnen som ingår och centralt innehåll beskrivs i en ruta efter varje aktivitet.

Målet är att ge eleverna praktiska upplevelser och erfarenheter utomhus som de kan använda för att reflektera över hur människans handlingar påverkar naturen. Tanken med ”Fjällräv i ryggan” är att eleverna själva ska kunna se sig som en del av naturen och samhället. Som detta undervisningsmaterial visar, beror fjällrävens kritiska situation i hög grad på våra handlingar under de senaste 100 åren. Arten är därför en utmärkt symbol för hur vårt beteende och våra val i vardagen direkt kan påverka naturen. På så sätt är fjällräven också en budbärare som visar hur en hållbar användning av naturen kan bidra till en frisk och levande fjällmiljö i framtiden.

Back To Top