skip to Main Content

Lärarhandledning

Det här är ett läromedel som är aktivitetsinriktat, bygger på nyfikenhet, sinnesupplevelser och utforskande arbetsmetoder och som är förankrat i svensk läroplan. Till största delen är det utomhuspedagogiska aktiviteter med förberedelser och uppföljning inne i klassrummet.

Boken ”Möt fjällräven” av Nina E. Eide, Terje Borg och Camilla Næss med illustrationer av Inger Lise Belsvik (ISBN 9789172996397) är central i läromedlet. Boken finns att köpa hos flera e-bokhandlar men den finns även tillgänglig elektroniskt, både som blädderbar e-bok och som pdf.

Själva lärarhandledningen och läromaterialet är elektroniskt baserat och kan användas av alla som har tillgång till internet. Lärarna får en kort introduktion med bakgrund, kunskapsmål och pedagogiskt förhållningssätt för var och en av de 32 aktiviteterna.

Läromedlet är indelat tre delar:

» Del 1 – Lär känna fjällräven. Introduktionsdel med förarbete och förberedelser för huvuddelen.
» Del 2 – Fjällräven i ekosystemet. Fokus på ekosystem och utrotningshotade arter.
» Del 3 – Klimat och anpassning. Sammanfattning med efterarbete och presentation av arbetet.

Under varje del finns ett tiotal aktiviteter eller lektioner som kan användas oberoende av varandra.

 

Hur ska materialet användas?

Läraren väljer olika aktiviteter utifrån hur många timmar hen har utrymme för. Var och en av de sammanlagt 32 aktivitetsarken består av en ingående beskrivning av aktiviteten med kunskapsmål, förankring i läroplanen, bakgrund, ämnesområde, behov av utrustning och tidsåtgång: vad, varför, var och hur. Beskrivningen av aktiviteten stöds med filmer, illustrationer och tabeller som läraren kan skriva ut från webbsidan.

Varje aktivitet varar mellan 10 och 60 minuter men för vissa krävs 1–2 timmar. Här bestämmer läraren hur mycket tid hen vill ägna åt att genomföra aktiviteten. Om man vill använda hela läromedlet tar det ca 24 timmar plus en dag för utflykt. Då är det lämpligt att fördela aktiviteterna mellan höst, vinter och vår.

OBSERVERA att aktivitet 26, 27, 28, 29 (del 3) riktar sig till åk 4–6.

Man kan också välja att genomföra undervisningen på sammanlagt 9 timmar, och välja exempelvis 3–4 aktiviteter från varje del:
Aktivitet 1, 2, 3 och 5 från Del 1 – Lär känna fjällräven (ca 3–4 timmar)
Aktivitet 10, 11, 13 och 14 från Del 2 – Fjällräven i ekosystemet (ca 3 timmar)
Aktivitet 23, 27, 30 och 32 från Del 3 – Klimat och anpassningar (ca 8 timmar + friluftsdag)

Du kan också välja fritt vilka aktiviteter du vill prioritera i din undervisning, men vi rekommenderar som ett minimum att följande aktiviteter används:

Back To Top