Søk

 

Foto: © Tom Arnbom WWF


Fjällräven är en av våra mest hotade däggdjursarter. Därför finns Felles Fjellrev, ett norskt-svenskt bevarandeprojekt för just fjällräven. Vårt mål är att fjällräven ska sprida sig till nya områden och att populationen ska växa sig stark.

Felles Fjellrev startade 2010 och pågick fram till augusti 2014. I år, från februari 2016, startade projektet upp på nytt och pågår nu t o m december 2019.
En ny hemsida är under uppbyggnad. Välkommen att följa oss och fjällrävarna under fyra nya år!

Projektet möjliggörs med stöd av Interreg/EU i Sverige och IR medel från Norge. Projektägare är Miljødirektoratet i Norge och Länsstyrelsen i Jämtlands län i Sverige. Medsökande och partners i projektet är Länsstyrelsen i Västerbottens län, Stockholms universitet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Världsnaturfonden WWF i Sverige och Norge och Fylkesmännen i Trøndelags och Nordlands fylken.

Projektets stöds också av 19 kommuner i eller i anslutning till projektområdet och av Helags fjällstation.

 
Eftersom Felles Fjellrev är ett gemensamt bevarandeprojekt mellan två grannländer tar vi oss friheten att blanda norska och svenska på webbsidan. Vi hoppas att du som besökare har förståelse för detta och att du ändå kan ta till dig av informationen.

 

Felles Fjellrev i media
Siste blogginnlegg
Rapporter dine fjellrevobservasjoner

Se våre nye brosjyrer

Ladda ned och se filmen om Storm & Tinde på norska eller på svenska.
Download and see the film Storm & Tinde in English.

Läs barnboken: Möt Fjällräven
Les barneboka: Møt Fjellreven
Read the children's book: Meet the Arctic Fox

 
Direktoratet for naturforvaltning Länsstyrelsen Jämtland NINA - Norsk institutt for naturforskning Stockholms universitet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune INTERREG Logolinje