Søk

Fjellrever. Foto: Sefalo

Foto: © Sefalo


Felles Fjellrev är ett norskt-svenskt bevarandeprojekt för fjällräv, en av våra mest hotade däggdjursarter. Vi genomför konkreta stödåtgärder, informationsinsatser och viss forskning, allt med målsättningen att förbättra möjligheterna för fjällräven att överleva och sprida sig i de fjällområden som vi delar mellan Nord- & Sør-Trøndelag fylken och Jämtlands län.

EU/InterReg i Norge och Sverige stödjer projektet under projekttiden fram till 31 december 2013.
Projektägare är Direktoratet for naturforvaltning i Norge och Länsstyrelsen i Jämtlands län i Sverige.
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) och Stockholms universitet, Zoologiska institutionen deltar i projektets fältaktiviteter, tillsammans med personal från Direktoratet och Länsstyrelsen.

 
Eftersom Felles Fjellrev är ett gemensamt bevarandeprojekt mellan två grannländer tar vi oss friheten att blanda norska och svenska på webbsidan. Vi hoppas att du som besökare har förståelse för detta och att du ändå kan ta till dig av informationen.

 

Felles Fjellrev i media
Siste blogginnlegg
Rapporter dine fjellrevobservasjoner

Se våre nye brosjyrer

Ladda ned och se filmen om Storm & Tinde på norska eller på svenska.
Download and see the film Storm & Tinde in English.

Läs barnboken: Möt Fjällräven
Les barneboka: Møt Fjellreven
Read the children's book: Meet the Arctic Fox

 
Direktoratet for naturforvaltning Länsstyrelsen Jämtland NINA - Norsk institutt for naturforskning Stockholms universitet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune INTERREG Logolinje