skip to Main Content

Projektägare

Tomas Bergström

Tomas Bergström

Länsstyrelsen Jämtlands län
Jan Paul Bolstad

Projektledare

Mats Ericson

Mats Ericson

Taiga nature & photo

Medsökande och partners

Malin König

Malin König

Länsstyrelsen Västerbottens län
Sonja Almroth

Sonja Almroth

Länsstyrelsen Västerbottens län
Tom Arnbom

Tom Arnbom

Världsnaturfonden WWF
Nina E. Eide

Nina E. Eide

Norsk institutt for naturforskning – NINA
Tore Solstad

Tore Solstad

Statens naturoppsyn SNO – Miljødirektoratet
Lars Liljemark

Lars Liljemark

Länsstyrelsen Jämtlands län
Karin Norén

Karin Norén

Stockholms universitet
Jessica Backeryd

Jessica Backeryd

Länsstyrelsen Jämtlands län

Redaktionsgrupp – kommunikation och information

Sandra Jönsson

Sandra Jönsson

Världsnaturfonden WWF
Marte Conradi

Marte Conradi

Världsnaturfonden WWF Norge
Tom Arnbom

Tom Arnbom

Världsnaturfonden WWF
Nina E. Eide

Nina E. Eide

Norsk institutt for naturforskning – NINA
Mats Ericson

Mats Ericson

Taiga nature & photo
Back To Top