skip to Main Content
Text på svenska
Text på norsk

Mer under Barn & ungdom

Fjällräv i ryggan

Fjällräv i ryggan

”Fjällräv i ryggan” är ett ämnesövergripande läromedel med 32 olika aktiviteter för barn från åk 1 – 4, som lär barnen om fjällekologi och hotade arter i naturen med hjälp av fjällräven.

Är du en fjällrävsexpert?

Är du en fjällrävsexpert? Testa dina kunskaper!

Rita en rentjur

Teckna en ståtlig rentjur.

Rita en fjällrävsvalp

Teckna en liten fjällrävsvalp.

Rita en lämmel

Lär dig rita en skrikande fjällämmel.

Rita en fjällräv

Lär dig rita en fin fjällräv
Back To Top