skip to Main Content

Mer under Barn & ungdom

Fjellrev i sekken

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.

Är du en fjällrävsexpert?

Är du en fjällrävsexpert? Testa dina kunskaper!

Rita en rentjur

Teckna en ståtlig rentjur.

Rita en fjällrävsvalp

Teckna en liten fjällrävsvalp.

Rita en lämmel

Lär dig rita en skrikande fjällämmel.

Rita en fjällräv

Lär dig rita en fin fjällräv
Back To Top