skip to Main Content
Fjällräven Som Vandrade Till Kanada

Fjällräven som vandrade till Kanada

Trots att händelseförloppet tog start redan i mars 2018 är det nog inte alla som vet om denna unika upptäckt som  gjordes på Ellesmereön i Kanada. En blå fjällrävshona har vandrat hela vägen från Spetsbergen på Svalbard i Norge till Ellesmereön, Nunavut. Från start till mål är detta en sträcka på 1789 kilometer, men antalet kilometer som fjällräven tillryggalade under sin färd är hela 4415. Hittills är detta den längsta dokumenterade sträckan som en fjällräv har rört sig under en begränsad tid.

Det hela började med att forskare från Norska polarinstitutet på avdelningen för arktisk ekologi fångade in denna fjällrävshona för att undersöka den. Den utrustades med avancerad mät-teknologi  och ett satellithalsband som skulle kartlägga dess förflyttning. Detta skedde den 29  juli 2017. Den 26 mars 2018 kunde man konstatera att den knappt ett år unga honan hade lämnat sin lya, nära födelseplatsen, för att bege sig ut på en vandring som skulle vara längre än någon hade kunnat ana.

Individen som observerades är av typen blå fjällräv. Den förekommer generellt i kustmiljöer och tillhör en marin näringsväv. Den andra ekotypen har lämmel som huvudsaklig föda och följer därför lämmels förökningscykler. Författarna bakom artikeln ”Arctic fox dispersal from Svalbard to Canada: one female’s long
run across sea ice”, Eva Fuglei  och Arnaud Tarroux, konstaterar att den här fjällräven bytte ekosystem till ett med lämlar, trots att sådana här långdistansförflyttningar troddes vara mer vanligt förekommande hos räven som lever i lämmelområden.

Fjällräven tros ha utnyttjat havsisarna för att transportera sig under sin färd. Den ankom till Grönland 16 april, lämnade Grönland 6 juni och ankom till Ellesmereön 10 juni. Hela resan tog totalt 76 dagar och den rörde sig med en hastighet på 46,3 km/dag. – Det var tydligt att den bara ville ta sig från punkt A till Ö. Detta visar vilken kapacitet det här lilla djuret kan ha, säger Eva Fuglei, en av forskarna bakom undersökningen.

En möjlig förklaring till detta avvikande beteende är att den norska skärgården är säsongsbunden med Grönland och Nordamerika genom havsis. Detta ger fjällrävar tillfällen att förflytta sig även över kontinenterna. Fenomenet som blivit uppmärksammat tack vare den här äventyrliga fjällräven kallas på engelska ”natal dispersal” och innebär när en art förflyttar sig från födelseplatsen till en ny miljö för att föröka sig.  I det här fallet var det en helt annan kontinent med andra förutsättningar! Fjällrävens fortsatta upplevelser förblir tyvärr ett mysterium eftersom dess GPS har slutat rapportera.

Nu fascineras forskare i hela världen över hur fjällräven kunde röra sig en sådan lång sträcka på så kort tid.Vi på Felles Fjellrev tycker såklart att detta är ett bevis på dessa djurs fantastiska förmåga!

Hade du hört talas om den vandrande fjällräven tidigare? Dela gärna dina tankar om varför detta inträffande!

Källor

Bild: https://www.youtube.com/watch?v=FsXEkEhyFrw

Text: Arctic fox dispersal from Svalbard to Canada: one female’s long
run across sea ice av Eva Fuglei & Arnaud Tarroux (Norwegian Polar Institute, Fram Centre, Tromsø, Norway;
Department of Arctic Ecology, Norwegian Institute for Nature Research, Fram Centre, Tromsø, Norway), publicerad 2019

Back To Top