skip to Main Content

Åpent fagseminar – Fjellrev i Fennoskandia

Vi har gleden av å invitere inn til fagseminar på fjellrev i Kiruna, Sverige, 22. – 24. oktober 2019. Her blir der oppdatering om fjellrevens status i Fennoskandia, presentasjoner om forskning og forvaltningstiltak som gjennomføres, og diskusjoner rundt forsknings- og…

Läs mer »

Temakveld fjellrev!

Hvordan hjelper vi fjellreven å overleve? Vi forteller i ord og bilder hvordan vi, i et grenseoverskridende norsk-svensk bevaringsprosjekt, jobber for å redde en av fjellets karakterarter og eldste innbyggere. Velkommen til informasjonskveld med Felles Fjellrev!   På dagtid drar…

Läs mer »

Årets inventering avslutad

Årets inventering av fjällrävsföryngringar är avslutad. Trots att 2017 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna. Totalt har 68 kullar noterats, 37 i Norge och 31 i Sverige. I Norge föddes flera kullar i så kallade…

Läs mer »

Sommarens fjällrävsinventering

Vi är nu inne i slutskedet av sommarens inventering av årets föryngringar av fjällräv - även om det fortfarande återstår en del områden att inventera. Fram till och med juli månad kan vi rapportera att minst 56 nya kullar med…

Läs mer »

Hittills 50 valpkullar i Norge och Sverige

Inventeringen av fjällräv för att hitta nya valpkullar fortsätter. I dagsläget har alla idoga fältarbetare konstaterat totalt 50 valpkullar i vår gemensamma norsk/svenska fjällkedja - 28 i Norge och 22 i Sverige. Valpkullarna är ganska små, kanske beroende på att…

Läs mer »

Inventering av årets valpkullar är igång!

Inventering av årets föryngringar har just påbörjats i hela vår skandinaviska fjällkedja. Så här långt har våra inventerare konstaterat ett drygt 30-tal valpkullar fördelade mellan Norge och Sverige. Ännu återstår många lyor att kolla. Vi hoppas på många fler valpkullar…

Läs mer »
Back To Top