skip to Main Content
Stepping Stone-områden Skapar Nya Vägar För Fjällrävarna!

Stepping Stone-områden skapar nya vägar för fjällrävarna!

En anledning till fjällrävens hotade tillstånd är att de olika populationerna befinner sig så långt ifrån varandra. Det redan lilla beståndet som existerar i Sverige och Norge är utspritt över olika fjällområden, vilket gör det svårt för fjällrävarna att hitta varandra och föröka sig.

Fjällräven har funnits i Skandinavien de senaste 5000 åren. Tyvärr minskade antalet drastiskt under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, till stor del på grund av intensiv jakt efter fjällrävens vackra och värdefulla päls. I Skandinavien fanns det förmodligen uppemot 15 000 individer under lämmelår, om man jämför detta med dagens knappa 300 fjällrävar inser man att någonting inträffade som fick stora konsekvenser. Det är en kombination av flera olika faktorer. Förutom jakt spelar klimatförändringar och mänsklig påverkan på fjällmiljön en stor roll. Dessutom är det ett problem att rödräven förflyttat sig upp till högfjället där den egentligen inte hör hemma, då den kan skada den betydligt mindre fjällräven och äter dess mat.

En mycket betydande faktor är obalans i lämmelns livscykel. Den följer en naturlig cykel med toppar och dalar, vissa år lyser deras frånvaro på fjället och andra år exploderar det med lämlar, under så kallade lämmelår. Eftersom lämmeln utgör huvudfödan i många fjälldjurs diet, inte minst fjällräven, påverkar det dem något enormt då det är avsaknad av lämmel. Som värst föds då inte en enda unge, och som bäst har det fötts 18 stycken under ett riktigt bra lämmelår. Lämmeln har med andra ord en oerhört viktig betydelse för hela näringskedjan.

Eftersom populationerna är så utspridda blir det svårare för fjällräven att hitta en partner i ett annat område. En 25-procentig minskning i genetisk variation har redan noterats. Det skapar inte bra möjligheter för hälsosamma, livskraftiga bestånd. Därför är en viktig del i vårt arbete att försöka knyta ihop olika kärnområden för att skapa naturliga träffpunkter. Under Felles Fjellrev 1 (2010-2014) gjordes en positiv upptäckt: nya valpar hade fötts tack vare att fjällrävarna spridit sig till så kallade Stepping-Stone områden. Børgefjell/Borgafjäll, Helags/Sylarna och Dovrefjell är 3 områden där fjällrävar tycker om att hålla till. Ett mål är att förbinda dem med andra fjällområden runtomkring, med förhoppningen att det ska ge lika goda resultat som förra gången. Den förväntade ökad genetiska variationen i kombination med konkreta åtgärder, som stödutfodring, inventering av lyor och kontrollering av rödräv, skapar gynnsamma förutsättningar för ett växande, stabilt fjällrävsbestånd. Trakterna som åsyftas är från Sør-Trøndelag/Härjedalen i söder till Nordland/Västerbotten i norr. Det krävs en ökning med 500 individer för att vara på den säkra sidan. Men framtiden ser ljus ut, för vintern 2012 upptäcktes utvandring av fjällräv mellan Helags/Sylarna i öster och Dovrefjell i väster, och de hade förökat sig i sina nya hem. Tack vare jobb med att avla valpar som speglar den hela genetiska variationen, har norska fjällrävar funnit ett nytt hem i Helags och tvärtom har deras svenska grannar flyttat till norska fjällen. Denna rörlighet mellan redan existerande områden vittnar om att situationen går åt rätt håll! Framtiden ser ljus ut för detta viktiga, karaktäristiska, uthålliga djur som bidrar till ekosystemet och Skandinaviens biologiska mångfald på så många sätt – vår älskade fjällräv.

Foto: Bård Bredesen

Har du frågor? Dela gärna med dig av dina tankar och funderingar i kommentarsfältet!

Back To Top