skip to Main Content
Åpent Fagseminar – Fjellrev I Fennoskandia

Åpent fagseminar – Fjellrev i Fennoskandia

Vi har gleden av å invitere inn til fagseminar på fjellrev i Kiruna, Sverige, 22. – 24. oktober 2019. Her blir der oppdatering om fjellrevens status i Fennoskandia, presentasjoner om forskning og forvaltningstiltak som gjennomføres, og diskusjoner rundt forsknings- og forvaltningsmetoder samt diskusjon rundt fremtidsperspektiver arbeidet med å bevare fjellreven. Presentasjoner og diskusjoner holdes på et nivå som er høyst relevant for forvaltere, naturoppsyn og allmenheten, og har fokus på forvaltning av fjellreven i Fennoskandia. Seminaret vil også strømmes via strømmetjenester.

Fagseminaret er arrangert av Interregprosjektene Felles fjellrev II og Felles fjellrev nord sammen med NINA, Stockholms universitet, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn.

Tid: 22. – 24. oktober 2019

Sted: Kiruna, Sverige

Les mer her:
https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4827/apent-fagseminar-Fjellrev-i-Fennoskandia

Back To Top