skip to Main Content
Välkomna Till (fjäll)världen Valpar!

Välkomna till (fjäll)världen valpar!

Sommarens inventering är avslutad och vi håller som bäst på att gå igenom resultaten. Ännu är inte resultaten från alla kameror vid olika lyor registrerade, men vi kan ändå med glädje berätta om ett första inventeringsresultat!

Fjällrävsungar. Foto: Ola Jennersten WWF

Även om den färgsprakande lilla lämmeln verkade lysa med sin frånvaro, på många håll, så blev det en bra sommar för fjällrävarna. Så här långt har vi över100 kullar sammanlagt, 50 i Sverige och 54 i Norge. Så många valpkullar, trots dålig tillgång på lämmel, är ett tydligt tecken på att alla stödåtgärder och allt hårt arbete för fjällräven har effekt!

Nu fortsätter arbetet för dessa sällsynta små rovdjur. Under hösten och vintern lägger vi fokus på att stödutfodra fjällrävarna, en livsviktig hjälp under hårda vintrar. Du kan enkelt följa med oss i vardagen med detta hotade djur – via Instagram eller Facebook!

 

Velkommen til (fjell)verden, valper!

Sommerens kartlegging er avsluttet, og nå går vi gjennom resultatene.  Det er fortsatt ikke alle registreringene fra kameraer og hi som er klare ennå, men vi kan likevel allerede nå dele de første, gledelige resultatene!

Fjällrävsungar. Foto: Ola Jennersten WWF

Selv om det fargesprakende lille lemenet glimtet med sitt fravær mange steder, ble det likevel en bra sommer for fjellrevene. Så langt er det registret minst 100 kull sammenlagt, 50 i Sverige, og 54 i Norge.  Det at det er så mange valpekull, til tross for liten tilgang på lemen mange steder, er et tydelig tegn på at alle støttetiltakene, og alt det harde arbeidet som gjøres for fjellreven, fungerer!

Nå fortsetter arbeidet for disse sjeldne, små rovdyrene. Ut over høsten og vinteren fokuserer vi mest på støttefôring av fjellrevene. Det er en helt avgjørende hjelp for dem i løpet av den harde vinteren i fjellet.  Du kan enkelt følge med oss i hverdagen med disse truede dyrene – på Instagram eller Facebook!

 

Back To Top