© Shutterstock/Menno Schaefer/WWF
© Shutterstock/Menno Schaefer/WWF

Felles Fjellrev – Together for the arctic fox

Felles Fjellrev är ett gränsöverskridande projekt med mål att rädda en av våra mest hotade däggdjursarter – fjällräven. Projektet har pågått under fem omgångar och nu har arbetet startats upp på nytt tack vare ny finansiering från EU Interreg Aurora. Projektet pågår till och med oktober 2026.

Internationellt samarbete 

Felles Fjellrev är norska och betyder ”gemensam fjällräv”, vilket är utgångspunkten i projektet. På kalfjället och tundran i Sverige, Norge och Finland rör sig fjällrävarna obehindrat över landsgränserna och det är vårt gemensamma mål att fjällrävspopulationen ska växa sig starkare och att fjällrävarna ska sprida sig till de fjällområden där de en gång levde.  

För att följa fjällrävens utveckling krävs ett internationellt utbyte av information och kunskap. Projektet samordnas av Länsstyrelsen Norrbotten och genomförs med ett stort antal lokala partners. Tillsammans kompletterar vi varandra och skapar ett nätverk med en kunskapsbas som är ovärdelig för arbetet med att hjälpa fjällrävarna. 

Under projektets gång kommer vi bland annat använda GPS-sändare, DNA-prover av spillning och viltkameror för att dokumentera hur fjällrävarna rör sig. Det ger också möjlighet att utvärdera pågående åtgärder som till exempel de utsättningar av uppfödda fjällrävar som sker i Norge på gränsen till såväl Finland som Sverige. Läs mer om projektets aktiviteter här.

© naturepl.com/Wild Wonders of Europe/de la L/WWF © Wild Wonders of Europe/Ole Joergen Liodden/WWF