Om oss

Felles Fjellrev är ett gränsöverskridande projekt med mål att rädda en av våra mest hotade däggdjursarter – fjällräven. Projektet har pågått under fem omgångar och nu har arbetet startats upp på nytt tack vare ny finansiering från Interreg Aurora och kommer pågå fram till oktober 2026.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västerbotten, Stockholms universitet, Världsnaturfonden WWF Sverige, Metsähallitus Finland, Världsnaturfonden WWF Finland, Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Norde arktiske universitet (UiT, Tromsö).