Om Felles Fjellrev

Felles Fjellrev startades för första gången 2010. Då pågick projektet till 2013 med så goda resultat att det fortsatte under hela 2014 också. Under 2016 startades projektet upp på nytt och pågick fram till 2019. Under den senaste perioden genomfördes en mängd olika insatser ute i fält, inom kommunikation och på många andra nivåer. Nu är det dags för en ny projektomgång som löper till oktober 2026.

I projektet arbetar vi bland annat med forskning på sjukdomar, testar olika foder och ökar kunskapsnivån om fjällrävar. Utöver att fortsätta det viktiga arbetet med utfodring, så kommer vi bland annat ta fram en metod för att screena fjällrävsspillning för olika sjukdomar som kan drabba populationen. På så sätt kan vi reagera snabbt om smittor skulle börja spridas.  

Vi kommer också att öka kunskapen om fjällrävarna – och hur man som fjällvandrare hjälper dem genom att aldrig lämna skräp och matrester. Det kan annars locka upp rödrävar som kan konkurrera ut fjällrävarna från sina lyor.

 

 

 

Här kan du läsa mer om de tidigare projekten: 

Slutrapport 2010-2013

Slutrapport 2014

 

© Christopher Cockerill/Swedish Arctic Fox Project