skip to Main Content
Sverige Och Norge Räknar Fjällrävarna Tillsammans

Sverige och Norge räknar fjällrävarna tillsammans

 

Samarbetet för fjällrävarnas bästa pågår på många plan. Nyligen utkom den första gemensamma norsk-svenska rapporten om fjällrävens status.

Rapporten bygger på gemensamma riktlinjer som togs fram 2016 på uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige och är ett resultat av många års samarbete kring förvaltning och forskning med fokus på fjällräv, en hotad art i Skandinavien.

I rapporten hittar du detaljerade inventeringsresultat från 2018 och en sammanställning av antalet födda fjällrävskullar 2002-2018. Det är första gången som de båda länderna, Sverige och Norge, inventerar fjällräv med samma metodik. Resultaten visar att det finns minst 304 vuxna individer och att vi under 2018 hade minst 114 fjällrävsföryngringar.

 

Samarbete kring fjällräven, mellan Norge, Sverige och Finland, har under 2000-talet bedrivits i flera EU-stödda projekt. De senaste i raden är våra Interreg-projekt Felles Fjellrev II och Felles Fjellrev Nord, som pågår året ut.

År 2015 undertecknades regeringarna i Norge och Sverige ett gemensamt dokument för framtida gemensamma insatser för fjällräven och år 2017 utarbetades en gemensam norsk-svensk handlingsplan/åtgärdsprogram.

 

Här kan du ladda hem rapporten:  
Fjällrävsinventeringen

 

Foto: Dmitry Deshevykh WWF-Russia

Back To Top