skip to Main Content
27 Nye Fjellrever I Varanger

27 nye fjellrever i Varanger

I forrige uke ble 27 fjellrevvalper satt ut på Varangerhalvøya. Det er tre år siden det ble født valper her, og i fjor ble det bare registrert to fjellrever i området som er det nordligste leveområdet for fjellrev på fastlands-Norge. Nå står fjellrevbestanden på Varangerhalvøya i fare for å forsvinne.

Utsettingen er første gang det er satt ut fjellrever her. Større konkurranse fra rødrev og tidvis mangel på lemen er to av de største problemene for fjellrevene på Varangerhalvøya. Klimaendringer er antageligvis en av hovedårsakene til at det er færre smågnagere og flere rødrev i området.

De 27 fjellrevvalpene kommer til å få hjelp til å overleve. Det skytes ut rødrev i stor skala i området, og det er også satt opp fôrautomater slik at fjellrevene skal få nok å spise selv om det er mangel på smågnagere.  Lenger sør i Norge har man gode erfaringer med disse tiltakene for å reetablere og styrke små fjellrevbestander, og hvert år settes 30 – 60 valper fra avslstasjonen i Oppdal ut i områder der fjellreven enten er fåtallige eller utdødd. Denne utsettingen er et viktig bidrag til den ville fjellrevbestanden i Skandinavia.

Les mer om utsettingen hos NINA

NINA har med bidrag fra Felles Fjellrev montert to kameraer som sender direktevideo fra avlsstasjonen i Oppdal. Her kan du følge fjellrevene direkte fra innhegningene hele døgnet.

Back To Top