skip to Main Content
Text på svenska
Text på norsk

Lärarhandledning – Fjällräv i ryggan

Det här är ett läromedel som är aktivitetsinriktat, bygger på nyfikenhet, sinnesupplevelser och utforskande arbetsmetoder och som är förankrat i svensk läroplan. Till största delen är det utomhuspedagogiska aktiviteter med förberedelser och uppföljning inne i klassrummet.

Boken ”Möt fjällräven” av Nina E. Eide, Terje Borg, Inger Lise Belsvik och Camilla Næss är central i läromedlet, den finns även elektroniskt. Själva lärarhandledningen och läromaterialet är elektroniskt baserat och kan användas av alla som har tillgång till internet. Lärarna får en kort introduktion med bakgrund, kunskapsmål och pedagogiskt förhållningssätt för var och en av de 32 aktiviteterna.

Läromedlet är indelat tre delar

DEL 1 – Lär känna fjällräven – introduktionsdel med förarbete och förberedelser för huvuddelen

DEL 2 – Fjällräven i ekosystemet – med fokus på ekosystem och utrotningshotade arter

DEL 3 – Klimat och anpassning – sammanfattning med efterarbete och presentation av arbetet

Under varje del finns ett tiotal aktiviteter eller lektioner som kan användas oberoende av varandra. Tanken är att lärarna själva kan gå in på webbsidan och välja vilka aktiviteter de vill använda.

Hur ska materialet användas?

Läraren väljer olika aktiviteter utifrån hur många timmar hen har utrymme för. Var och en av de sammanlagt 32 aktivitetsarken består av en ingående beskrivning av aktiviteten med kunskapsmål, förankring i läroplanen, bakgrund, ämnesområde, behov av utrustning och tidsåtgång: vad, varför, var och hur. Beskrivningen av aktiviteten stöds med filmer, illustrationer och tabeller som läraren kan skriva ut från webbsidan.

Varje aktivitet varar mellan 10 och 60 minuter. För vissa krävs 1–2 timmar. Här bestämmer läraren hur mycket tid hen vill ägna åt att genomföra aktiviteten. Om man vill använda hela läromedlet tar det cirka 24 timmar plus en dag för utflykt. Då är det lämpligt att fördela aktiviteterna mellan höst, vinter och vår.

OBSERVERA att aktivitet 26, 27, 28 och 29 (del 3) riktar sig till åk 4–6.

 

Man kan också välja att genomföra undervisningen på sammanlagt 9 timmar, och välja exempelvis 3–4 aktiviteter från varje del:

DEL 1 –  Lär känna fjällräven med aktivitet 1,2,3 och 5 (ca 3–4 timmar)

DEL 2 – Fjällräven i ekosystemet med aktivitet 10,11,13 och 14 (ca 3 timmar)

DEL 3 – Klimat och anpassningar med aktivitet 23, 27 och 30, 32 (ca 8 timmar + friluftsdag)

Du kan också välja fritt vilka aktiviteter du vill prioritera i din undervisning, men vi rekommenderar som ett minimum att följande aktiviteter används:

  • Aktivitet 1 Introduktion till fjällräven
  • Aktivitet 2 Boken Möt fjällräven alternativt aktivitet 9 filmerna om Storm och Tinde
  • Aktivitet 10 Ekosystem och näringsväv
  • Aktivitet 13 Gissa vem jag är–leken
  • Aktivitet 16 Temperaturmätningar
  • Aktivitet 27 Sammanfattning
  • Aktivitet 30 Presentation av projektet
  • Aktivitet 32 Friluftsdag om fjällräven
Back To Top