skip to Main Content
Sommarens Fjällrävsinventering

Sommarens fjällrävsinventering

Vi är nu inne i slutskedet av sommarens inventering av årets föryngringar av fjällräv – även om det fortfarande återstår en del områden att inventera.

Fram till och med juli månad kan vi rapportera att minst 56 nya kullar med fjällrävsvalpar har fötts i våra gemensamma norsk-svenska fjällområden. Så här långt 30 kullar i Norge och 26 i Sverige.

Resultatet är glädjande eftersom det varit dålig tillgång på lämmel och andra smågnagare – dessa små varelser är ju fjällrävens viktigaste bytesdjur.

Vi tror att det överraskande goda resultatet är en följd av de stödinsatser som görs för att hjälpa fjällräven att överleva också under år med dålig tillgång på lämmel.

Vi återkommer med mer information om årets inventering. Sedan hoppas vi att 2018-2019 blir goda lämmelår!

Back To Top