skip to Main Content
Årets Inventering Avslutad

Årets inventering avslutad

Årets inventering av fjällrävsföryngringar är avslutad. Trots att 2017 inte blev ett lämmelår var det ett bra år för fjällrävarna. Totalt har 68 kullar noterats, 37 i Norge och 31 i Sverige.

I Norge föddes flera kullar i så kallade stepping stone-områden – områden som är extra viktiga för att knyta ihop den uppsplittrade fjällrävsstammen. Att det föds ungar där är viktigt, dels för spridningen av fjällräv inom fjällkedjan och dels för att knyta ihop stammen genetiskt och undvika inavel.

En ytterligare positiv nyhet är att det inte har observerats några nya fall av skabbangripna fjällrävar.

Back To Top